bt21 merchbts merchandisebts shopbts sweatshirtbts clothesarmy bombbts official army bombbangtan bombbts army bomb ver 4bts army bomb ver 3bts army bombbts light stickbts official light stickbts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodie

Comhdháil na gCeoltóirí/The Musicians Convention

 

Ócáid Eolais mar chuid de Cheiliúradh (English Version at bottom of Page)  Biog’s na Cainteoirí/Speakers Biographys.

Bonn Óir Seán Ó Riada

Reachtáilfear Ócáid Eolais do cheoltóirí in Ostán Bhaile an Róistigh ar an Sathairn 8ú Feabhra. Téama 2020 “Fostaíocht agus tuilleamh in earnáil an Cheoil” Tá an ócáid dírithe orthu siúd atá ag saothrú mar cheoltóirí agus mar amhránaithe ar bhunús gairmiúil. I measc na dtéamaí a chlúdófar, beidh eolas á roinnt maidir le cúrsaí poiblíochta, deiseanna deontais agus cúrsaí foilsitheoireachta do cheoltóirí agus d’amhránaithe.

Tá sé á fhorbairt ag Iontaibheas Fódhla mar chuid den gceiliúradh ar chomórtas Bonn Óir Seán Ó Riada a bheidh á chraoladh beo an oíche roimhré ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. “Is é an ceoltóir an céad duine a lorgaíotar chun aon ócaid agus fagtar go minici ndearúd iad ansan. Seo cruinniú bliantúil dóibh siúd chun cabharú leo a saol is a ngnóth an cheoil d’eagrú ar mhaithe leo féin- seo í cistin na gceoltoirí”, a mhínigh Peadar Ó Riada, an ceoltóir agus craoltóir atá i mbun eagair don Ócáid Eolais.

Mairfidh an ceardlann seo ó 10:30 i.n. go dtí 12:30 i.n. I measc na gcainteoirí a bheidh i láthair beidh Keith Johnson ó IMRO, Tríona Ní Shíocháin Roinn Ceoil UCC, Catherine Boothman ón gComhairle Ealaíon, Rachel Holstead ó Ealaíón na Gaeltachta, Siobhán Ní Chonaráin ó Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, Antoine Ó Coileáin ó Ghael-linn, Neansaí Ní Choisdealbha agus Caitríona Ní Bhaoill RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Peadar Ó Riada. Beidh deis ag rannpháirtithe bualadh leis na haoinna go haonarach le ceisteanna sonracha a chíoradh faoin gceannteideal “Faoistíní Boird”.

Is faoi choimirce Iontaibheas Fódhla agus GaelTaca atá an comhdháil seo á eagrú. Tá mórán imeachtaí cultúrtha á eagrú ag GaelTaca i gcaitheamh na bliana go léir trí mheán na Gaeilge i gcathair Chorcaí.  Toisc gur i nGaeilge a bheidh formhór na gcainteanna ar an lá, cuirfear córas ateangaireachta comhuaineach ar fáil le linn na comdhála – a bhuíochas san do Ealaíon na Gaeltachta. Má tá suim agat a bheith i láthair ní mór clárú ag an ríomhphost seo a leanas  claru@cuireadhchunceoil.ie  Tá sé saor in aisce.

Tuilleadh eolais:        Peadar Ó Riada, peadar@peadaroriada.ie

The Comhdháil /Musicians Convention ansa/here

Eolas ar na cainteóirí/Info on speakers ansa/here

An Coirm Órdha/The Gold Concert ansa/here

We are running an information occasion for musicians on Saturday the 8th Feb. in the RochestownPark Hotel in Cork.   This year’s theme is Employment opporunities and earning in the Music Industry. The occasion is directed at those who are working as professional musicians and singers. The subjects covered will include information on PR, Grant facilities, publication and copyright and international travel.

This  annual gathering and it is being developed by Iontaoibheas Fódhla as part of the celebrations associated with the international Competition – the Bonn Óir Seán Ó Riada which is organised and broadcast the previous night by RTÉ Raidió na Gaeltachta. “The musician is most often the 1st person asked to any event and then most often forgotten when they perform their duties. This annual gathering is for them so that they can better organise their career and work- this is the musicians kitchen”, explained Peadar Ó Riada, the musician and broadcaster behind the event.

These workshops start ar 10:00 until 12:30pm. Amongst the speakers present will be Keith Johnson ó IMRO, Tríona Ní Shíocháin Roinn Ceoil UCC, Catherine Boothman ón gComhairle Ealaíon, Rachel Holstead ó Ealaíón na Gaeltachta, Siobhán Ní Chonaráin ó Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, Antoine Ó Coileáin ó Ghael-linn, Neansaí Ní Choisdealbha agus Caitríona Ní Bhaoill RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Peadar Ó Riada. Participants will have the opportunity to discuss the various subjects and seek advice from the speakers in private at “confession tables”.

This convention is organised under the aegis of the trusts Iontaoibheas Fódhla.    You can register for the convention here  claru@cuireadhchunceoil.ie  It is free as it is on the day at the door.

 

Tuilleadh eolais:        Peadar Ó Riada, peadar@peadaroriada.ie

Skip to toolbar