Inniúlacht Theicniúil

Technical Proficiency

Ceolmhaireacht

Musicality

Éagsúlacht

Variety in their choice of 5 pieces

An Comhairle 

 1. Ina gcuardach do bhuathóir Bonn Óir Seán Ó Riada,  beidh moltóirí ag cuardach ceoltóir go bhfuil ábalta go maith ar an uirlis do sheinm,  go bhfuil ceolmhar ina gcuid seinnt agus go mbeidh éagsúlacht rithime agus foinn atá forleathan sa traidisiún gaelach, le cloisint ins an roghnú a dheineann said lena gcúig píosaí ceoil.

  Beidh siad ag cuardach an caraictéar  a faightear i gceol duine atá taréis aibiú le caitheamh a saoghail agus a bhfuil feicithe is cloiste acu.  Ós ealaíon cruthaíoch seinm an cheoil ghaeligh, tá an caraictéar seo tabhachtach sa cheol agus beidh na moltóirí ag súil gur ón gceoltóir féin a thagann sé seochas iarracht a bheith dá dheineamh ar aithiris a dheineamh ar cheoltóir cáiliúil eile.   I bhfocalaibh eile, má oireann do mholtóir éisteacht le ceol feadóige ó leithéidí abair, Micho Russel, Packie Duignan, Willy Clancey, Denis Murphy, Lad O Beirne, Jamsie Byrne, Seamus Ennis, Joe Cooley, Johnny Leary, Mrs Elizabeth Crotty nó Turlough O Caralon nó clársóir cáiliúil eile, bfhearr leo taifead den gceoltóir iomráiteach féin do ghabháil seochas éisteacht le duine éigin eile ag deineamh aithiris orthu. 

  Teastaíonn ós na moltóirí  caraictéar an iomathóra do chloisint trína gcuid seinm ceoil, gan aon ‘mór is fiú’.   Insíonn sé seo go léir dúinn cé go bhfuil cumas seinnte tabhachtach, tá aois is taithí chomh tabhachtach leis.

 2. I gcás an 15 a bheidh roghnaithe don craobh,  a bheidh go luath i mí Feabhra, beidh 2 phíosa as na 5 cinn seo le seinnt acu – ceann dá rogh féin agus ceann de rogha na moltóirí ar an oiche.

 3. Oiche na Craoibhe, roghnófar an órd ina seinnfidh na iomathóirí trí uimhir idir 1 -15 a tharrac as hata.

 4. Níl caighdeán is fuaim an taifead féin, ó thaobh innealtóireachta, chomh tabhachtach dar leis na moltóirí.  Beidh roinnt de ‘sna iomathóirí ar bheagán taithí is achmhuinní teicniúil agus iad ag lódáil a gcuid píosaí ar an suíomh.

The Advice

 1. In their search for the gold medalist, the adjudicators will be looking for a musician who has technical proficiency on the instrument, has a musicality in their playing, and a variety in their choice of 5 pieces that illustrate the broad range of rhythms and melody in traditional Gaelic music.


  They will also be looking for the character found in music from musicians whose life experience and witness grows with age and which invests their music.   As Irish music is an art form and requires creative input from the musician, this character is of great importance and should be real rather then faked or imitated from other great musicians.  In other words, the adjudicators would rather purchase a recording of, say, Micho Russel, Packie Duignan, Willy Clancey, Denis Murphy, Lad O Beirne, Jamsie Byrne, Seamus Ennis, Joe Cooley, Johnny Leary, Mrs Elizabeth Crotty or Turlough O Caralon or any modern day super harp player say rather then listen to hundreds of imitations.

  The adjudicators wish to hear the musician’s own character in their playing – without exaggeration.  This would suggest that whilst technique is important, age and experience is equally so.

 2. For those 15  finalists through to the live play off in Cork in early February,  each will play 2 of their 5 tracks – one of their own choice and the adjudicators will choose the second one from the remaining.

 3. The order of appearance on the night of the final will be chosen that evening by lottery – numbers from 1 -15 drawn from a hat.

 4. Quality of the sound or levels on recordings are not important when adjudicating, some of the competitors may have had very little resources to enter and upload their pieces.